Menu

Handelsbetingelser

Ved at handle på Horrornights.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/betingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

Om forholdet mellem billetkøberen og Zanzari ApS
Billetters gyldighed
Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler.

Zanzari påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom Zanzaris officielle salgskanaler og -steder.
Så køb altid billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.


I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.

Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter
Zanzari gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og Zanzari påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber. Se dog herunder om erstatningsbilletter.
Zanzari hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtasting af kontaktoplysninger. Zanzari hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide.

Leveringsbetingelser
Ved køb af billetter tilsendes en print selv billet når betalingen er gennemført.

Ved køb af merchandise tilsendes artiklerne med standardpost, forventet leveringstid 3-5 dage. 

Erstatningsbilletter
Zanzari vil som en service i forbindelse med langt de fleste arrangementer være i stand til at udstede erstatningsbilletter, såfremt dine fysiske billetter ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt os på tlf. 30 74 07 05, såfremt du har behov for at få dine billetter erstattet. Det koster billetgebyret pr. billet + 50 kr. i administrationsomkostninger. Ved udstedelse af erstatningsbilletter ugyldiggøres de oprindelige billetter. Når en udskrivning af erstatningsbilletter er gennemført, er det ikke muligt at fortryde ordren.

Refundering og aflysning
Købte billetter refunderes som udgangspunkt ikke. Billetter refunderes i tilfælde af aflysning som udgangspunkt altid til billetkøber. 

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende via zanzari.dk, da kvitteringen sendes pr. email. 

Forbehold
ZanZari forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. 

Om betaling og fortrydelsesret
Betaling
På Zanzari.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

Dankort

Kortgebyr
Dankort el. VISA/Dankort - transaktionsbeløb 0-50 kr: 0,70 DKK pr. transaktion
Dankort el. VISA/Dankort - transaktionsbeløb 50-100 kr: 1,10 DKK pr. transaktion
Dankort el. VISA/Dankort - transaktionsbeløb 100-500 kr: 1,39 DKK pr. transaktion
Dankort el. VISA/Dankort - transaktionsbeløb over 500 kr: 1,39 DKK pr. transaktion

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Nets via ePAY.

Fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter IKKE omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser herunder.

I forbindelse med køb af billetter til en række arrangementer, er det muligt at tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse. Du kan derfor i visse tilfælde fortryde dit tilføjede køb i 14 dage efter, at du har modtaget varen/tjenesteydelsen.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og den eventuelle udnyttelse af fortrydelsesretten, er alene et anliggende mellem dig og arrangøren. 

Undtagelser til reglerne om fortrydelsesret
Der er en række undtagelser til fortrydelsesretten. I forhold til de tjenesteydelser, som kan købes på Zanzari.dk, er undtagelserne relevante for aftaler om:

- transport, herunder rejser med fly, bus, tog, taxi m.v.
- indkvartering, fx på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus
- forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering)
- rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer

De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil dog normalt være tilfældet for tjenesteydelser, som købes via Zanzari.dk.

Hvis aftalen vedrører en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter dit individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du forinden har givet dit samtykke til, at arrangøren kan begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Udøvelse af fortrydelsesret
Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til vedkommende og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra arrangøren. 

Bemærk
Om varens stand, når du sender den tilbage: Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, kan arrangøren betragte den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Om tilbagebetaling af købsbeløbet: Som hovedregel gælder, at hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer arrangøren alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tilbagebetalingen søges videst muligt gennemført med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Overdragelse
Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed
Det er, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Særlige begrænsninger
Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement
Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet. Zanzari har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.
Læs mere på arrangørens hjemmeside.


Generelle betingelser
Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når Zanzari har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold
Zanzari tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.